"När jag var ung tjej försökte jag leva upp till de förväntningar och ideal som jag omgavs av. För att känna mig älskad sökte jag ständigt bekräftelse. Hur kan man vara respekterad utan att behöva bli stämplad som hora eller madonna?" / Den dumma blondinen

 

 

Många unga tjejer lider av ätstörningar, ångest och självskadebeteende. De drömmer om att passa in, att bli modell, att vara smalare och att bli älskad. Många känner att de är ensamma om dessa känslor. Föreställningen "En dum blondin" visar på ett tydligt och enkelt sätt vad konsekvenserna av unga kvinnors kroppsuppfattning lan eda till och syftar till att ändra idén om "den dumma blondinen". Efter föreställningen har vi ett gemensamt samtal om hur det är att vara ung kvinna idag.

 

 

 

 

"Behovet av den här berättelsen är större än någonsin. Det blir mer och mer betydelsefullt att kontrollera sin kropp, sin vikt och sitt utseende. Kroppen fokuseras på ett helt annat sätt än tidigare; vilka är det som ser och vad ser de? Kroppen exploateras inom nya fält och exponeras i nya medier: Dagligen projiceras bilderna på unga kvinnors kroppar som berättar hur de ska se ut, hur mycket de ska väga och hur de ska föra sig; skönhet, sexuell dragningskraft och tillgänglighet har blivit omsättningsbara varor på både den sociala och yrkesmässiga arenan. Det är hög tid att lyssna på en dum blondin. Och att samtala med varandra om det här."

 

/Hannes Olsson, tidigare producent

 

EN DUM BLONDIN

- om krav, perfektion och ätstörningar

En Dum Blondin spelas av skådespelerskan Yohanna Idha. Guldbaggenominerad för sin roll i Katinkas Kalas 2013. Vann priset för bästa skådespelerska på Stockholm filmfestival 2011. Nominerad till Lóreal Paris pris Rising Star hösten 2011.

 

 

Längd: 40 minuter

Pris: Enskild föreställning: 15,000.

För skräddarsydda föreställningar och paketpriser kontakta TM

Bokning: Berit Engman

berit@teatermaskinen.com 072 2484342

Monologen inkluderar ett gemensamt samtal efteråt

Processdrivare och analytiker: Jonas & Berit Engman

 

Diskussionsupplägg

Våra monologer är i sig ca 30 - 45 minuter långa och den efterföljande diskussionen kan utformas på många olika sätt:

 

En enkel diskussion med deltagare.

Bikupesamtal och sedan gemensam storgruppsdiskussion.

Med inbjudna representanter från intresseorganisationer, föreningar, myndigheter, tjänstemän m. fl. Och då finns naturligtvis möjlighet till paneldebatt om ni så önskar.

Vi har också i flera fall samverkat med olika föreläsare som gett sin syn på föreställningstemat, antingen i ett mer direkt perspektiv eller kopplat också till större strukturella sammanhang.

 

Allt detta är möjligt och hur diskussionen utformas beror på era önskemål. Det är arrangören som ansvarar för debattledning och samtal. Vi ställer naturligtvis upp som bollplank, men sakkunskapen om hur debatten ska utformas är utifrån era behov. Skådespelaren är för det mesta med i samtalet, dock inte som sakkunnig utan utifrån sina erfarenheter av möten med publik och som skådespelare i föreställningen.

 

Det vi har upplevt som en fördel med teater som utgångspunkt för debatt är att alla deltagare får en gemensam referensram och en känslomässig förståelse för problematiken. Debatten och en eventuell föreläsare bidrar till att medvetandegöra och synliggöra, samt att ge ord för den egna erfarenheten. Dessutom finns ytterligare en fördel och det är att deltagarna i arrangemanget inte behöver prata privat utan kan använda monologen och skådespelaren som referenspunkt i samtalet.

 

Det ovan presenterade är en sorts grund för arrangemanget som kan utvecklas på många sätt och i olika riktningar. Vi hjälper naturligtvis till med det och svarar på fler frågor och kan bidra med referenser och förslag på föreläsare.

 

 

Teknisk specifikation

Vi behöver en golvyta på 4x4 meter.

Om lokalen är mörklagd är det en fördel. Vi kan spela i befintligt ljus. Finns det möjlighet till ljussättning förbättrar det förutsättningarna för upplevelsen.

Arrangören ansvarar för samtalsledning efter föreställning om inget annat överenskommits.

Skådespelaren behöver tillgång till ett avskilt rum från och med cirka två timmar före föreställningen.

 

Pris

15000kr per föreställning exkl moms, resa, traktamente och ev logi.

 

Vill du boka flera föreställningar? Hör av dig för offert.

 

Övrigt

Vi hjälper gärna till med tips och förslag vad gäller publikarbete, marknadsföring och arrangemanget i sin helhet. Vi kan också publicera utförlig information om arrangemanget på vår hemsida om det passar er.

 

Om ni har frågor och funderingar kring dessa villkor, hör gärna av er, så kan vi säkert lösa det.

 

Klippning och video: Mirjam Hector

Teatermaskinen

Skräppbo Skola

73091 Riddarhyttan

Telefon:

0222 13161

0706811481

Email:

teatermaskinen@

teatermaskinen.com

Mer kontaktuppgifter

till enskilda personer

hittar ni på vår

teatermaskinen

flik i menyn.