Maskinskoleprojektet

   - Att bygga en skola för dom som inte har

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu har vi inlett vårt arbete med att skapa en ny skola

– Maskinskolan –

som sätter den icke-insitutionella konsten,

kulturen och det livslånga lärandet i centrum.

Målsättningen är att under tre års tid arbeta fram

en skolform som ger deltagarna den kunskap de behöver

för att kunna verka som skapande människor.

Vi söker en skola som ger alla en chans att delta

oavsett sociala förutsättningar eller förförståelser.

 

 

Maskinskoleprojektet

Teatermaskinen

Skräppbo Skola

73091 Riddarhyttan

Telefon:

0222 13161

0706811481

Email:

teatermaskinen@

teatermaskinen.com

Mer kontaktuppgifter

till enskilda personer

hittar ni på vår

teatermaskinen

flik i menyn.