Kontakt

KONTAKT

Riddarhyttan ligger längs riksväg 68 mellan Lindesberg och Fagersta. Avfarten är skyltad TEATERMASKINEN (2 km norr om Riddarhyttan) ta sedan direkt till vänster. Skilåvägen rakt

fram 2,5 km. Vi finns i första huset på vänster sida efter skidbacken/badplatsen.

 
 
 
 

TILLGÄNGLIGHET

 

Vi arbetar för att de aktiviteter vi arrangerar och de projekt vi bedriver inom föreningen ska vara tillgängligaför alla. Flera av de projekt vi genomfört har ett feministiskt, interkulturellt, minoritets tematik och innehåll då vi i vår verksamhet vill värna om kultur och konstyttringar som uppstår ur ett utanförskap. Med detta menar vi en bred representation av nationella minoriteter, ursprungsfolk såväl som socio-ekonomiska och existentiella utanförskap.

 

Kuben som lokal för publika arrangemang är tillgänglighetsanpassad (inga trösklar). Rullstol, rullator eller barnvagn kan passera in och ut och plats för desamma finns. Det finns RVC i samma byggnad. Vid behov kan informationsmaterial tillgänglighetsanpassas. Lokalen saknar ljudslinga.

Parkering i nära anslutning till scenlokalen finns.