Aktuellt

AKTUELLT

omsorgsfulla timmarSCENKONSTFÖRESTÄLLNING MED PREMIÄR I MARS

KÖNSDYSLEXIFÖRESTÄLLNINGEN SOM ÄR EN LEKTION I HBTQI+,

UTKLÄDD TILL TEATER. 

små scener

för djurSCENKONSTFÖRESTÄLLNING MED PREMIÄR I DECEMBER 

Ljus på skuggornaFEMINISTISK THRILLER

conditioned

by dreamsWORKSHOP 5-11 SEPTEMBER

25-årsjubileumTEATERMASKINEN FYLLER 25 ÅR i ÅR!

hon & han

som försvannSCENKONSTFÖRESTÄLLNING OCH SEMINARIUM