Om oss

OM OSS

Kulturhuset

i skogen

2005 tog Teatermaskinen över den anrika skolbyggnaden Skräppbo skola från tidigt 1900-tal. Fem år senare inleddes samarbetet med den tyske arkitekten Axel Tangerdingoch bygget av den Bauhausinspirerade teaterbyggnad

som nu är centrum för vår verksamhet.


Den moderna teaterbyggnaden är byggd i symbios med den gamla skolan som fortfarande står kvar inuti den nya byggnaden och utgör en viktig plats med sin skolsal, kök och kontorslokaler. Det unika med huset i dagsläget är blackboxen ”Kuben” på 18x22 meter, det är 8,5 meter till lamporna och 10 meter till taket. Denna lokal gör huset till en unik produktionsplats

i hela Bergslagsområdet. 

Utöver dessa lokaler finns en gigantisk utomhusscen

som har skildammen och skogen som bakgrundsfond.

Vid sjön finns en rymlig bastu, brygga,

roddbåt och kanot.

Teatermaskinen grundades 1997 av frilansande scenkonstnärer. 


Sedan starten har Teatermaskinen genomfört scenkonstproduktioner, monologer, festivaler och symposium. Vi har producerat en mängd teaterföreställningar som turnerat lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Teatermaskinen har genom åren etablerat en estetik, där vi med olika konstnärliga uttrycksformer i relation till konstnärlig forskning och nyskriven dramatik, velat skapa debatt kring samhällsrelevanta frågor.


Teatermaskinen har under åren utvecklat många samarbeten med olika konstformer och konstutövare, främst med dans och performativa konstformer, men även med film, text, röst, musik, och bildkonst.


När vi blev mer platsspecifika genom övertagandet av Skräppbo skola, har vi aktivt arbetat för att förankra och involvera de människor som bor på platsen i vår verksamhet. Vi har intresserat oss för platsens historia och människorna som bor här och deras erfarenheter. Detta arbete har tagit sig i uttryck i flertalet Communityprojekt och scenkonstproduktioner som behandlat bygdens specifika historia.


Sedan 2016 har Teatermaskinen haft ett nära samarbete med Västmanlandmusikens dans- och cirkusavdelning. Tillsammans har vi etablerat ett unikt residensprogram för dans och cirkus i våra lokaler dit vi hittills välkomnat ett 30-tal nationella och internationella dans- och cirkuskonstnärer.


Idag är Teatermaskinen en kulturplattform som genom vår perifera plats och unika produktionslokal samlar nationella och internationella scenkonstnärer.

Vår idé är att det som utmålas som brister i periferin kan ses som tillgångar. Genom att dra nytta avplatsens resurser, dess traditioner, dess historia, de erfarenheter som finns samlade, och den tillhörighet de människor som bor på platsen känner, vill vi utveckla scenkonsten, och synen på kultur, utifrån periferins egna förutsättningar.