Omsorgsfulla timmar

OMSORGSFULLA TIMMAR


En scenkonstföreställning om att sitta vak i livets slutskede.

Om att erfara det levda livet, och kroppens farväl.

Om att vårda och ge omsorg. Om värdet av arbetet. / BESKRIVNING AV PROJEKTET
”Omsorgsfulla” timmar är ett nyskrivet samtidsdrama. Monologen bygger på dagboksanteckningar från ennattarbetare i äldrevården. Föreställningen handlar om den närhet, och skörhet som uppstår i rummet, i timmarna av omsorg och vårdande. Vilka tankar, känslor och minnen uppstår när du kommer en människa sånära, när du sitter och vakar över en döende person, när tilliten uppstår i närvaron, när rytmen av andningenförändras, när stillheten tätnar, när du får vara med om det mest avgörande, avslutande, ögonblicket i enmänniskas liv. Och likväl tillhör den döende, det andra, det främmande, med en annan händelsehorisont än din.


Vilka kroppsliga processer genomgås i upphörandet av ett levt liv, och vilka mentala och själsliga stadier uttrycks och erfars de sista timmarna av omsorg?


Vilka är då rutinerna som ska följas? Vem har ansvaret för vad, när klockan tickar och livet sakta upphör. Med hjälp av föreställningen vill vi möta människor, för att förstå, diskutera, värdera och lära oss av varandras erfarenheter. #omsorgsfullatimmar


Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.
Bilder från den 15/3 då det var premiär med efterföljande seminarium.

Vill du boka föreställningen?


Målgrupp: Ungdomar och en vuxen allmänhet

Genre: Nyskrivet samtidsdrama

Längd: 45min + samtal med publik 30min

Pubikantal: Minimum 15 pers

max 150 beroende på lokal

Lokalmått: 6x6 meter.

Kan spelas i lektionssal

Tillgång till wifi behövs.


Hör av dig till oss på bokning@teatermaskinen.com

- Dagboksanteckningar från en undersköterska.